Cameras

#12 – Film poklatkowy w kamerach IP / Time-lapse movie in IP cameras

Film poklatkowy – ciekawy efekt, dzięki któremu procesy lub zdarzenia odbywające się w dłuższym okresie czasu mogą zostać przeanalizowane i zaobserwowane w tempie dostosowanym do ludzkiej percepcji.

Time-lapse movie – interesting effect provide us possibility to analyze and observe long time process which cannot be capture by human being because of limits of our perceptions.

English version below.

Co to za efekt?

Tak naprawdę każdy z nas widział go wiele razy, ale dość często spotykam się z pytaniami o możliwość wykorzystania trybu poklatkowego w kamerach IP. Efekt ten sprawdza się np. na placach budowy, podczas obserwacji przyrody, przyrostu/ubywania urobku (np. węgiel/żwir), itp. Każda akcja, której zmiany są bardzo znikome i niemożliwe do zaobserwowania w “normalnym” trybie rejestracji (np. 25 klatek na sekundę) mogą zostać przechwycone w formie zdjęć poklatkowych i finalnie złożone w film.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_poklatkowy

Jak to zrobić?

Poniższy przykładowy proces zakłada tworzenie zdjęć w jakości Full HD w odstępach 10 minutowych i zapisywanie ich lokalnie na karcie SD (można również wysyłać zdjęcia na NAS lub FTP). Efektem końcowym (po obróbce materiału) jest film składający się z poszczególnych zdjęć.

Konfiguracja kamery IP firmy Hikvision:

 

Konwersja zdjęć (JPG) w materiał filmowy (AVI) na bazie programu makeAVI:

 

English version:

What effect is this?

Probably all of us saw this kind of video in the past but frequently I receive requests regarding possibility to use this function in IP cameras. We can use this feature in places like: building area, nature observation, increase or decrease of carbon/sand, etc. All actions related with extreamly slow movement which cannot be analyze via normal recording (25 frames per second) can be capture by time-lapse photos and convert to movie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_poklatkowy

How to do this?

Below process assume movie preparation based on Full HD photos (made in at 10-minute intervals saved on SD card). Instead of using local storage you can use NAS or FTP. Final effect is a movie based on thousands of photos:

Hikvision IP camera configuration:

 

Photo (JPG) convertion to movie (AVI) based on makeAVI software:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *