About

Pozornie proste rozwiązania video surveillance (lub jak to mówiło się w przeszłości: CCTV) stanowią w dzisiejszych czasach prawdziwe wyzwanie. Klienci oczekują efektów, skalowalności i niezawodności. Często spotykam się z brakami wiedzy lub koordynacji na pograniczu różnych technologii niezbędnych do finalizacji projektu. Nobody’s perfect – ja również – stąd moja próba przelania na e-papier i podzielenia się ciekawymi spostrzeżeniami i rozwiązaniami.

Apparently simple video surveillance solutions (or still popular CCTV abbreviation from the past) make a huge challenge nowadays. Clients expects spectacular effects, scaliability and reliability. Quite often I see lack of knowledge or coordination skills on different technologies areas to finish project with the success. Nobody’s perfect – me neither – that’s why I will try to share with you interesting insights and solutions in this electronic form.

Ogromne podziękowania dla Łukasza z 10it.pl, który dał mi wskazówki i siłę, żeby wystartować z tym projektem.

Many thanks to Lukas from 10it.pl, who gave me a guideline and power to start this project.